ARP paket

Sadržaj ARP upita i odgovora se mogu vidjeti pomoću Wireshark programa koji služi za snimanje mrežnog prometa. Na slici ispod se vide potrage Micro-St i Asustekc uređaja za MAC adresom uređaja koji ima MAC adresu 192.168.1.10. Na kraju se javi uređaj s prozvanom adresom (Fujitsu) i svima vrati svoju MAC adresu broadcast porukom. Jednostavan primjer izvršavanja protokola.

arp_wireshark

Oglasi

Mrežni sloj

Mrežni sloj prenosi paketa između krajnjih uređaja mreže(uspostavljanje, održavanje i raskid veze).

Obavlja niz funkcija: logičko adresiranje, usmjeravanje, prosljeđivanje, fragmentiranje, enkapsulaciju i sl.

Najčešći i najkorišteniji protokol mrežnog sloja je Internet protokol (IP), ali postoje i drugi:

  • Novell IPX (Internet Packet Exchange)
  • Apple Talk
  • X.25
  • ARP(Address Resolution Protocol)
  • RARP(Reverse Address Resolution Protocol)
  • DRARP, Dynamic RARP.
  • InARP(Inverse Address Resolution Protocol)
  • IPv6(Internet Protocol version 6)
  • MPLS(Multi-Protocol Label Switching)

ARP protokol

ARP protokol služi za otrkivanje fizičke adrese odredišta (MAC adrese) na temelju poznate IP adrese odredišta. Bez fizičke adrese računalo ne može poslati okvir (frame) prema odredištu.
ARP omogućava računalu komunikaciju s drugim računalima u okruženju samo ako mu je poznata njihova IP adresa.
Proces komunikacije:
Računalo kad sazna IP adresu odredišta, na mrežu šalje ARP zahtjev (ARP Request)  koji doslovno znači: „Neka mi se javi računalo s IP adresom xxx.yyy.zzz.qqq i dostavi mi svoju MAC adresu“. Prozvano računalo u ARP odgovoru (ARP Reply) šalje svoju MAC adresu koju traženo računalo upisuje u okvir te ga prosljeđuje na mrežu.
Računala ARP odgovor zapisuju u privremenu memoriju (eng. ARP cache), te u slučaju slanja istom računalu, MAC adresu odredišta očitavaju iz memorije i ne šalju ARP zahtjev.

ARP poruke su broadcast poruke (primaju ih sva računala na mrežnom segmentu). Ove poruke ne prelaze usmjernik. Ako je komunikacija namijenjena računalu izvan lokalne mreže, računalo će morati proslijediti paket svom standardnom izlazu (eng. Default Gateway) i samim time slati ARP zahtjev s fizičkom adresom standardnog izlaza.