Resursi

Resursi su bilo kakvi dijelovi informacija koji se mogu identificirati pomoću URL-a (engl. Uniform Resource Locator).

URL je mrežno proširenje standardnog koncepta imena datoteke: potrebno je naznačiti ime datoteke u direktoriju, ali i na kojem se računalu u mreži nalaze ta datoteka i direktorij te pomoću koje metode (protokola) se datoteka može dohvatiti.

protokol://ime.računala/direktorij/resurs

Tri su osnovna dijela URL adrese:

  • ime protokola nakon kojeg slijede dvotočka i dvije kose crte
  • ime Internet računala na kojem se nalazi traženi servis, a opcionalno slijedi broj porta nakon kojeg slijedi jedna kosa crta
  • resurs je običan dokument ili datoteka na računalu (ili neka druga vrsta resursa)

Primjeri:

HTTP protokol, URL: http://host:port/path?search

ftp://login:password @ host : port path;type=type_code

e-mail, URL: mailto:<login@host>

Oglasi

HTML i HTTP protokol

HTML:  hypertext markup language (elementi/tagovi unutar html dokumenta koji definiraju prikaz pojedinih objekata na stranici)

HTTP:  hypertext transfer protocol (pravila komunikacije između klijenta i poslužitelja, aplikacijski protokol, prenose se datoteke i različiti tipovi podataka – resursi, koristi TCP/IP protokol)

Nastali u isto vrijeme i od istog autora (Tim Berners Lee).

HTTP 1.0 verzija protokola definirana je u dokumentu RFC 1945, a HTTP 1.1 u RFC 2068.

4d – B grupa

Ključna google.hr riječ: “HTTP protokol”

45214 – Tomislav B.

6174 – Dominik M.

http-protokol.tech.blog – Domagoj

httpprotokolweb – Vedran

hypertexttransferprotocol – Niko

lol27312 – Sandro UPS sustavi

httpprotokolsite – Mario

httpprotokol2016 – Tomislav P.

httpprotokol56 – Matko

httpprotokol – Dominik Š.

http-protokol.school.blog – Marko

– Sven

ohttpprotokolu – Sebastian

httpprotokolblog – Jan