ICMP protokol

ICMP protokol (eng.  Internet Control Message  Protocol) šalje kontrolne poruke i poruke o pogreškama (što ne može IP protokol).

Zato se često rabi u dijagnostičke svrhe. ICMP ne ispravlja pogreške, već samo šalje poruke o njima. ICMP poruke šalju se ishodišnom uređaju enkapsulirane u IP zaglavlje.

Oglasi

HTML i HTTP protokol

HTML:  hypertext markup language (elementi/tagovi unutar html dokumenta koji definiraju prikaz pojedinih objekata na stranici)

HTTP:  hypertext transfer protocol (pravila komunikacije između klijenta i poslužitelja, aplikacijski protokol, prenose se datoteke i različiti tipovi podataka – resursi, koristi TCP/IP protokol)

Nastali u isto vrijeme i od istog autora (Tim Berners Lee).

HTTP 1.0 verzija protokola definirana je u dokumentu RFC 1945, a HTTP 1.1 u RFC 2068.

4d – B grupa

Ključna google.hr riječ: “HTTP protokol”

45214 – Tomislav B.

6174 – Dominik M.

http-protokol.tech.blog – Domagoj

httpprotokolweb – Vedran

hypertexttransferprotocol – Niko

lol27312 – Sandro UPS sustavi

httpprotokolsite – Mario

httpprotokol2016 – Tomislav P.

httpprotokol56 – Matko

httpprotokol – Dominik Š.

http-protokol.school.blog – Marko

– Sven

ohttpprotokolu – Sebastian

httpprotokolblog – Jan