Mrežni sloj

Mrežni sloj prenosi paketa između krajnjih uređaja mreže(uspostavljanje, održavanje i raskid veze).

Obavlja niz funkcija: logičko adresiranje, usmjeravanje, prosljeđivanje, fragmentiranje, enkapsulaciju i sl.

Najčešći i najkorišteniji protokol mrežnog sloja je Internet protokol (IP), ali postoje i drugi:

  • Novell IPX (Internet Packet Exchange)
  • Apple Talk
  • X.25
  • ARP(Address Resolution Protocol)
  • RARP(Reverse Address Resolution Protocol)
  • DRARP, Dynamic RARP.
  • InARP(Inverse Address Resolution Protocol)
  • IPv6(Internet Protocol version 6)
  • MPLS(Multi-Protocol Label Switching)
Oglasi

ICMP protokol

ICMP protokol (eng.  Internet Control Message  Protocol) šalje kontrolne poruke i poruke o pogreškama (što ne može IP protokol).

Zato se često rabi u dijagnostičke svrhe. ICMP ne ispravlja pogreške, već samo šalje poruke o njima. ICMP poruke šalju se ishodišnom uređaju enkapsulirane u IP zaglavlje.