Statusi STP portova

Statusi portova unutar STP protokola:

·         LISTENING: prima i šalje BPDU-ove (15s)

·         LEARNING: puni se MAC tablica (15s)

·         FORWARDING: Propuštaju se podaci

·         BLOCKING: Blokira se promet (20s)

Da port pređe iz stanja BLOCKING u FROWARDING mora proći min. 50s.
BLOCKING (20s) -> LISTENING (15s) -> LEARNING (15s) -> FORWARDING

Resursi

Resursi su bilo kakvi dijelovi informacija koji se mogu identificirati pomoću URL-a (engl. Uniform Resource Locator).

URL je mrežno proširenje standardnog koncepta imena datoteke: potrebno je naznačiti ime datoteke u direktoriju, ali i na kojem se računalu u mreži nalaze ta datoteka i direktorij te pomoću koje metode (protokola) se datoteka može dohvatiti.

protokol://ime.računala/direktorij/resurs

Tri su osnovna dijela URL adrese:

 • ime protokola nakon kojeg slijede dvotočka i dvije kose crte
 • ime Internet računala na kojem se nalazi traženi servis, a opcionalno slijedi broj porta nakon kojeg slijedi jedna kosa crta
 • resurs je običan dokument ili datoteka na računalu (ili neka druga vrsta resursa)

Primjeri:

HTTP protokol, URL: http://host:port/path?search

ftp://login:password @ host : port path;type=type_code

e-mail, URL: mailto:<login@host>

Osnove STP protokola

Spanning Tree Protocol (STP protokol) je dogovoren kako bi se spriječio broadcast storm uzrokovan preklopničkom petljom. Preklopnici imaju aktiviran STP koji otkriva i pamti topologiju preklopničke mreže. Kad dođe do pojave petlje, blokirat će portove na kojima se pojavila petlja. Ostavit će otvoren samo jedan port koji je ‘veći’ u STP hijerarhiji. Razlikujemo glavni preklopnik (Root Switch) i ostale preklopnike koji se u STP protokolu identificiraju MAC adresom + prioritetom što čini Bridge ID.

Prioritet može biti od 0 do 61440. Defaultna vrijednost je 32768, a mora se unositi kao incrementalna vrijednost broja 4096. Što manji prioritet to će prije preklopnik postati glavni preklopnik.

Drugi kriterij važnosti preklopnika je MAC adresa: Što manja MAC adresa to je stariji preklopnik.

Prvo se gleda prioritet (manji prioritet je bolji), a ako je prioritet isti gleda se MAC adresa (manja MAC adresa je bolja)!

ICMP poruke greške

ICMP protokol definira poruke koje se mogu podijeliti na poruke greške i poruke zahtjeva i odgovora.

Poruke greške

Destination unreachable je ICMP poruka koju koristi protokol IP na usmjerniku kojom se ishodišni uređaj obaviještava kako je odredišna mreža nedostupna.

Time Exceeded je poruka koja obavještava ishodišni uređaj da je TTL parametar u zaglavlju paketa sveden na vrijednost 0.

ARP paket

Sadržaj ARP upita i odgovora se mogu vidjeti pomoću Wireshark programa koji služi za snimanje mrežnog prometa. Na slici ispod se vide potrage Micro-St i Asustekc uređaja za MAC adresom uređaja koji ima MAC adresu 192.168.1.10. Na kraju se javi uređaj s prozvanom adresom (Fujitsu) i svima vrati svoju MAC adresu broadcast porukom. Jednostavan primjer izvršavanja protokola.

arp_wireshark

Mrežni sloj

Mrežni sloj prenosi paketa između krajnjih uređaja mreže(uspostavljanje, održavanje i raskid veze).

Obavlja niz funkcija: logičko adresiranje, usmjeravanje, prosljeđivanje, fragmentiranje, enkapsulaciju i sl.

Najčešći i najkorišteniji protokol mrežnog sloja je Internet protokol (IP), ali postoje i drugi:

 • Novell IPX (Internet Packet Exchange)
 • Apple Talk
 • X.25
 • ARP(Address Resolution Protocol)
 • RARP(Reverse Address Resolution Protocol)
 • DRARP, Dynamic RARP.
 • InARP(Inverse Address Resolution Protocol)
 • IPv6(Internet Protocol version 6)
 • MPLS(Multi-Protocol Label Switching)

ICMP protokol

ICMP protokol (eng.  Internet Control Message  Protocol) šalje kontrolne poruke i poruke o pogreškama (što ne može IP protokol).

Zato se često rabi u dijagnostičke svrhe. ICMP ne ispravlja pogreške, već samo šalje poruke o njima. ICMP poruke šalju se ishodišnom uređaju enkapsulirane u IP zaglavlje.

HTML i HTTP protokol

HTML:  hypertext markup language (elementi/tagovi unutar html dokumenta koji definiraju prikaz pojedinih objekata na stranici)

HTTP:  hypertext transfer protocol (pravila komunikacije između klijenta i poslužitelja, aplikacijski protokol, prenose se datoteke i različiti tipovi podataka – resursi, koristi TCP/IP protokol)

Nastali u isto vrijeme i od istog autora (Tim Berners Lee).

HTTP 1.0 verzija protokola definirana je u dokumentu RFC 1945, a HTTP 1.1 u RFC 2068.